Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

SELBU LEGEKONTOR

INFLUENSAVAKSINER

Vaksinene har nå kommet og vi vaksinerer alle hverdager mellom kl 08-1430. Vaksinen koster 200 kr. Alle som vaksinerer seg oppfordres til å sitte på venterommet 20 minutter etter vaksinering.

 

Helsepersonell oppfordres også til å ta vaksine (gratis)Aktuelt

SELBU LEGEKONTOR FYSISK STENGT

16. mars 2020

Legekontoret er nå fysisk stengt som følge av Corona-pandemien. Vi vil uansett ivareta øyeblikkelig-hjelpsfunksjonen i våre åpningstider og ta i mot pasienter som er nødt til å komme av ulike årsaker. Ikke møt opp uten avtale. Ring oss for å gjøre avtale/få time. Ellers oppfordrer vi til å bruke SMS-funksjon via Helsenorge.no eller via vår hjemmeside Selbulegekontor.no (helserespons). 

KORONAVIRUS

28. februar 2020

Ved mistanke om Koronavirus:

Har du feber, hoste, pustevansker, vært i utlandet eller vært i nærkontakt med person som har fått påvist smitte:

RING legekontoret 73816825 så får du veiledning over telefon på hva som skal gjøres ved en mulig smitte og hvordan man forholder seg til prøvetaking på her legekontoret

BLODPRØVETAKING

27. februar 2020

På grunn av at vi sender blodprøver med posten må vi sette frist for prøvetaking til kl 13:30 alle dager. 

INFO. VEDR. AVBESTILT TIME SAMME DAG/UTEBLIVELSE FRA TIME

26. mai 2017

Dersom det avbestilles time samme dag, eller uteblivelse fra time, vil det bli belastet vanlig konsultasjonstakst for dette. Gjelder alle aldersgrupper, og om man har fått frikort.

SKIFTESTUE

7. mai 2015

Vi ønsker at det bestilles time til sårskift, spirometri, fjerning av sting, øreskylling mm. Ta kontakt med ekspedisjonen på telefon 73816825, så avtaler vi time til skiftestua.