Ved mistanke om Koronavirus:

Har du feber, hoste, pustevansker, vært i utlandet eller vært i nærkontakt med person som har fått påvist smitte:

RING legekontoret 73816825 så får du veiledning over telefon på hva som skal gjøres ved en mulig smitte og hvordan man forholder seg til prøvetaking på her legekontoret