Hanne Fremstad vil vikariere for Angelina Lied i tidsrommet 7/8-17 - 1/2-18